8,5 Tấn Tải thùng Khung mui 2 cầu, cầu dầu.

Năm sản xuất: 2017

Scroll